Inslaap.nl verstuurt gratis slaap-tips, -nieuws, -artikelen, en andere slaapgerelateerde informatie via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan inslaap.nl eigen producten, of producten van derden aanbieden via e-mail en via de website. Inslaap.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven). Inslaap.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijf-link te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen
Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activering-link die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.