Is slaap de sleutel tot succes? (+ doorbreken vicieuze cirkel)

slaap sleutel succes

Hoe doorbreek je een negatieve vicieuze cirkel?

Kan slaap daaraan bijdragen? Of is slaap zelfs de sleutel tot succes? Iets waar ik in mijn leven meerdere malen mee te maken heb gehad is de welbekende vicieuze cirkel… die zowel positief als negatief kan zijn. Sterker nog, ik denk dat we ons altijd (bewust of onbewust) in een vicieuze cirkel bevinden, al gaat deze niet altijd dezelfde richting op.

De vicieuze cirkel

Wat versta ik hier precies onder? Ik bedoel hiermee dat positieve of negatieve acties, keuzes, gewoonten of gedrag zijn weerwerking hebben op andere gewoonten en de acties die daaruit voortkomen. Om dit concreter te maken wil ik de volgende (negatieve) vicieuze cirkel als voorbeeld geven.

Ik geloof er heilig in dat slaap, voeding, energie, beweging en productiviteit heel nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer je één van deze pijlers verwaarloosd heeft dit ook een negatief effect op de andere pijlers. Het verwaarlozen van je slaap of voeding leid tot minder energie waardoor je bijvoorbeeld meer moeite hebt om jezelf aan te zetten tot sporten. Minder lichamelijke beweging zorgt weer voor minder energie en een slechtere nachtrust, en dit zorgt er vervolgens weer voor dat je slechter gaat eten (vermoeidheid verhoogt bijvoorbeeld de drang naar vette en gemakkelijke hap). Door slechte voeding slaap je weer slechter en zo kunnen we door blijven gaan…

vicieuze-cirkel

De volgorde van de acties waarin ik bovenstaande voorbeeld uitleg is irrelevant en deze kunnen in iedere volgorde plaatsvinden. Het gaat erom dat alles met elkaar in verband staat. (over deze specifieke relaties zijn overigens blogartikelen te vinden op InSlaap mocht je hier meer over willen weten).

Een vicieuze cirkel gaat niet altijd dezelfde richting op

Het mooie aan vicieuze cirkels is dat het twee kanten op werkt, het doorbreken van een negatieve vicieuze cirkel kan je doen door een negatieve gewoonte te doorbreken. Dit kan vaak die belangrijke eerste stap zijn om de boel om te buigen en juist in die positieve opwaartse spiraal terecht te komen!

Mijn eigen ervaring

Een aantal jaren geleden werd ik mij er (heel plotseling) van bewust dat ik lang in een negatieve spiraal heb gezeten. Ik leefde niet bepaald gezond; sportte nooit, at onregelmatig en ongezond en ik had geen gezond slaapritme. Hierdoor had ik nooit veel energie (ik wist niet beter dan dat dit normaal was) en ik ondernam weinig… zowel op persoonlijk vlak, sociaal, als in mijn ‘’carrière’’ was geen vooruitgang.

Ik wist niet beter

Het leek alsof het van het één op het andere moment bij me doordrong dat dit niet ‘’the way to go’’ was en dat er iets moest veranderen. Ik weet het nog precies, dat ik ’s nachts wakker lag in bed toen het tot me doordrong dat er wat moest veranderen, en wel direct. Ik nam een besluit, heb de wekker verzet, en ben de volgende ochtend vroeg opgestaan om te gaan hardlopen.

Deze plotselinge ingeving heeft mijn leven veranderd. Vanaf dat moment (ruim 3 jaar geleden) ben ik actief gaan sporten. Vanaf de eerste dag heeft dit direct zijn weerwerking gehad op mijn gehele levensstijl. Snel hierop ben ik gezonder gaan eten, meer gaan sporten, gestopt met roken en kreeg ik met de dag meer energie. Ik kreeg hierdoor ook de drang om mij op heel veel andere vlakken verder te gaan ontwikkelen… Ik ben boeken en blogs gaan lezen over gezondheid, maar ook over persoonlijke ontwikkeling, productiviteit en noem het allemaal maar op. Zo kwam ik ook bij het onderwerp slapen uit. Ik ben mij hierin gaan verdiepen en het belang er van gaan inzien (en er uiteindelijk dus zelfs deze blog over gestart!).

Ik bevond mij overduidelijk in een positieve vicieuze cirkel en kreeg steeds meer energie, kennis, zelfvertrouwen. Ik werd steeds productiever, ondernemender en bloeide op in alle opzichten. Het voelde alsof ik met de dag sterker werd.

Terug in een negatieve spiraal

Het is een heftig jaar geweest door het ernstig ziek worden van een dierbare. Toen deze persoon een paar maanden geleden overleed bleek mijn batterij compleet leeg te zijn. Dit had direct zijn weerslag op mijn gehele levensstijl.

spiraalHet sporten schoot er bij in, ik ging slechter eten, begon weer te roken en meer te drinken, en mijn nachtrust leed eronder. Ongeveer twee maanden lang heb ik mij in deze negatieve cirkel bevonden. Dit is tevens de reden dat op 2 oktober mijn laatste artikel op InSlaap is verschenen. Door een gebrek aan energie kon ik mij er simpelweg niet meer toe zetten.

Een maand geleden kwam dan toch weer dat moment van bezinning… Dit is niet wat ik wil en niet wat goed voor me is. Gelukkig wist ik hoe het ook kan, hoe ik mij kan voelen, en hoe ik het moest doen!

Dit is het moment geweest dat ik letterlijk besloot en ervoor koos om de richting van de vicieuze cirkel weer om te draaien en de weg omhoog weer in te zetten. Ik ben weer actief gaan sporten, gezond gaan eten en op tijd naar bed gegaan. Inmiddels ga ik weer 3 a 4 keer per week naar de sportschool, eet ik gezonder, drink ik minder en slaap ik meer. Dit resulteerde er direct in dat ik mij met de dag weer energieker ben gaan voelen en dat ik ook weer zin heb om dingen te ondernemen en mijzelf te ontwikkelen.

Dit is niet wat ik wil

En zie hier één van de resultaten, eindelijk weer een artikel op deze blog! En ik ben nu zo enthousiast aan het typen dat dit wel eens de langste blog kan zijn sinds de start van InSlaap:)

Back to sleep

Maar wat heeft slaap hier nou echt mee te maken? Ik ben er van overtuigd dat goed slapen niet alleen onmisbaar is voor het doorbreken van een vicieuze cirkel, ik denk dat dit de meest effectieve en gemakkelijke manier is om die eerste stap te zetten. Een nog veel belangrijker wapen dan sport en voeding, want deze stappen volgen naar mijn idee ”vanzelf” als je meer energie hebt (je moet wel de ambitie hebben om deze gewoonten te willen veranderen).

Goed slapen

Voldoende slaap leidt vrijwel direct tot meer energie, en het hebben van energie is de sleutel tot productiviteit en de kracht tot het veranderen van gewoonten. Als je energie hebt ben je zo veel beter in staat om je tas te pakken voor een bezoek aan de sportschool!

Door voldoende te bewegen en goed te slapen krijg ik direct minder behoefte aan slechte hap en juist behoefte aan gezonde en voedzame voeding. Al deze gezonde gewoonten dragen bij aan mijn energie waardoor ik weer zin heb om dingen te ondernemen en merk dat ik weer veel productiever ben geworden!

Energie is de sleutel

Ik zit weer in die opwaartse spiraal en voel me sterker worden. Ik hoop dat dit artikel jou helpt om die belangrijke eerste stap te zetten. Mijn advies is om te beginnen met het aanpassen van je slaappatroon. Ga vanavond eens eerder naar bed om je batterij eens echt goed op te laden voor morgen. Vind de energie en kracht om te veranderen zodat je je doelen kunt realiseren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven en voor hoe je je voelt. Dus zet die eerste stap en neem je leven in eigen handen!

Ken jij iemand die (onbewust) in een negatieve spiraal zit? Help die persoon dan door dit artikel met hem te delen. Ik hoop dat we zo samen mensen kunnen helpen te veranderen en meer uit hun leven te kunnen halen.

Direct starten met het verbeteren van je nachtrust? Lees dan eens deze 25 tips om beter te slapen.

Geef een reactie