Wat is snurken? (+ de oorzaken van snurken)

oorzaken snurken

Snurken, tja wie heeft er niet mee te maken? Al dan niet zelf snurken of last van andermans geronk! We kennen allemaal wel iemand die snurkt… en vaak zijn wij zelf die persoon:). Meer dan de helft van de mensen snurkt wel eens, en nog eens daar de helft van snurkt regelmatig!

Zelf geen snurker? Dan is de kans dus nog steeds groot dat je wel iemand kent die snurkt (en in veel gevallen is dat de persoon die vannacht naast je ligt). Op die manier is bijna iedereen wel direct of indirect beïnvloed door snurken. Dit maakt snurken het slaapprobleem dat op verreweg de meeste mensen effect heeft. Maar wat is snurken nou eigenlijk? En wat zijn de oorzaken van snurken?

Wat is snurken nou precies?

Snurken is simpelweg het geluid dat ontstaat door de vibratie van zachte delen (weefsel) in de keel wanneer er lucht passeert. Vaak wordt het geluid versterkt door een belemmering in de keel. Des te groter de belemmering, des te meer moeite het kost om de lucht te laten passeren en des te harder de trillingen… en dus het lawaai!

Is snurken een probleem?

Snurken an sich is medisch gezien helemaal niet zo’n groot probleem. Het is doorgaans ook niet de ”snurker” die de problemen van snurken ondervindt… maar veel vaker de partner die last heeft van het gesnurk. Snurken is dus eigenlijk meer een sociaal probleem dan een medisch probleem.

Snurken is een sociaal probleem

De partner van iemand die snurkt, kan hierdoor last hebben van slapeloze nachten met een tekort aan slaap als gevolg. Snurken kan veel effect hebben op iemands levenspatroon, sociale omgeving en zelfs op relaties. Volgens een Engelse onderzoekster slaapt zelfs 1 op de 10 stellen apart van elkaar met als belangrijke oorzaak snurken. Het maakt snurken één van de grootste slaapirritaties en zelfs een belangrijke oorzaken van relatieproblemen!

Medisch gezien is snurken dan misschien niet zo’n groot probleem, maar door het feit dat anderen er zoveel last van kunnen hebben met slaaptekort tot gevolg, maakt behandeling van snurken toch vaak gewenst.

Wie snurken het meest?

Snurken komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Waarschijnlijk omdat de fysiek van mannen meer aanleg heeft om te snurken. Echter wordt het aandeel snurkende vrouwen steeds groter. Verderop lees je wat hiervan de oorzaak is.
 

Oorzaken van snurken

Slaapapneu

Snurken kan in sommige gevallen worden veroorzaakt door een ander slaapprobleem, namelijk slaapapneu. Bij slaapapneu stokt de adem een aantal (tot vrij veel) seconden, om vervolgens met meer kracht dan normaal de ademhaling voort te zetten. Doordat de ademhaling met meer kracht plaatsvindt, worden er meer trillingen veroorzaak in de keel.

However, bij de meeste mensen wordt snurken veroorzaakt door andere factoren. Het kan gaan om natuurlijke oorzaken, of externe factoren en omstandigheden.

Natuurlijke oorzaken

Snurken wordt dus veroorzaakt door vibratie in de keel, en kan worden versterkt door een blokkade. Deze blokkade kan lichamelijk zijn, denk aan een grote tong, smalle kaak, (ver)grote amandelen, scheve neusschotjes, een nauwe doorgang in de neus of een dik gehemelte.

Externe factoren

Er zijn ook een aantal externe factoren die snurken veroorzaken of verergeren. Sommige zijn van tijdelijke aard, en andere hebben een langduriger effect.

Alcohol
Een voorbeeld van een oorzaak van tijdelijke aard is alcohol. Bij overmatig alcoholgebruik zijn de spieren van de kaak en keel (net als de rest van ons lichaam en geest) ‘’verlamd’’, of ontspannen als je het zo wil noemen. Hierdoor is de keel meer vatbaar voor vibraties waardoor snurken wordt veroorzaakt of verergerd. Andere kalmerende middelen kunnen overigens eenzelfde effect hebben.

Roken
Deze slechte gewoonte heeft een langduriger effect omdat roken schade veroorzaakt aan de luchtpijp, bronchiën en longen. Wanneer iemand stopt met roken is deze schade niet direct hersteld, als het al herstelt. Roken vermindert de capaciteit van de longen wat ook een oorzaak kan zijn van snurken. Stoppen met roken zal het snurken aanzienlijk verminderen, en nog belangrijker, je algehele gezondheid, conditie en energiepeil verbeteren.

Overgewicht
Obesitas is een probleem dat lijkt toe te nemen, en een gevolg van overgewicht is snurken. Dit omdat snurken net als roken de capaciteit van de longen vermindert en omdat er blokkades kunnen worden veroorzaakt door gewicht. Dit is de reden dat het aandeel snurkende vrouwen toeneemt omdat overgewicht in probleem is onder beide seksen.

Ademhaling
Snurken komt vaak voor wanneer de ademhaling wordt vermoeilijkt, en bij mensen die door hun mond ademen. Alles wat er voor zorgt dat de ademhaling wordt beperkt kan een oorzaak zijn van snurken. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door vernauwde doorgangen in de neus, door een verkoudheid of door een verkeerde slaaphouding. Over het algemeen snurkt men niet of nauwelijks wanneer men op zijn zij ligt. Een zijligging bevordert een gemakkelijke en vrije ademhaling.

Laatste woorden

Sommige van de externe oorzaken zijn deels te wijten aan een bepaalde levensstijl, denk aan overgewicht, roken en het drinken van alcohol. Het aanpassen van je levensstijl kan soms direct of op een langere termijn bijdragen aan het verminderen van snurken. Andere oorzaken gaan vanzelf over, zoals een verkoudheid. En weer andere oorzaken, zoals een verkeerde slaaphouding, zijn met voldoende training af te leren. Er zijn ook tal van hulpmiddelen om rugslapen af te leren en om ademen door de mond te voorkomen zoals een anti snurk band en neusspreider.

In een ander artikel geef ik je 7 tips om snurken op natuurlijke wijze tegen te gaan.

Geef een reactie